1. Trang chủ
 2. Thay đổi mẫu học bạ từ năm học 2020-2021 theo TT27/2020

Thay đổi mẫu học bạ từ năm học 2020-2021 theo TT27/2020

 • Từ phiên bản R101: Thay đổi mẫu học bạ từ năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Các bước thực hiện

 1. Vào Học sinh\Báo cáo\Báo cáo theo Thông tư 27.2020\Sổ học bạ
 2. Nhấp đôi chuột hoặc nhấn Xem để in Sổ học bạ
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo
  • Lựa chọn năm học,
  • In báo cáo theo Phạm vi: Khối/lớp/Học sinh
  • Chọn Khối/Lớp/Học sinh cần in Sổ học bạ.
 4. Lưu ý:
  • Tích chọn In học bạ đến năm học … để xem học bạ từ các năm trước đó đến nay
  • Trường hợp chỉ muốn in học bạ trong năm nay thì tích chọn Chỉ in kết quả năm học…
 5. Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động lấy lên Sổ học bạ theo mẫu của Thông tư 27/2020

Xem hướng dẫn các bước in Sổ học bạ tại đây

Cập nhật 30/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ