1. Trang chủ
 2. [Khối lớp 1] Thay đổi đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học từ năm 2020-2021 theo TT27/2020 (Cuối năm học)

[Khối lớp 1] Thay đổi đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học từ năm 2020-2021 theo TT27/2020 (Cuối năm học)

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định:

 1. Phân loại kết quả xếp loại cuối năm thành các mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành
 2. Xét hoàn thành chương trình lớp học/cấp học: Học sinh được xét hoàn thành chương trình lớp học khi đạt 1 trong 3 mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành.
 3. Khen thưởng:
  • Cuối năm học:
   • Học sinh xuất sắc cho học sinh đạt mức Hoàn thành xuất sắc
   • Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện
  • Khen thưởng Đột xuất: Có thành tích đột xuất trong học tập.

Phần mềm đáp ứng

 • Từ phiên bản R101:
  • Cập nhật mức độ xếp loại, đánh giá cuối năm với khối lớp 1
  • Bổ sung tính năng Tính kết quả đánh giá với Khối lớp 1 để tính ra kết quả Đánh giá kết quả giáo dục , xét hoàn thành chương trình lớp học/cấp học, khen thưởng

Các bước thực hiện:

 1. Phần mềm cập nhật mức độ xếp loại, đánh giá cuối năm với Khối lớp 1 theo quy định của Thông tư 27
 2. Bổ sung tính năng Tính kết quả đánh giá
  • Vào Học sinh\Học tập rèn luyện\Tổng hợp đánh giá
  • Phần mềm tự động Tổng hợp đánh giá theo kết quả Đánh giá định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ) của lớp đã nhập trước đó.
  • Nhấn Tính Kết quả đánh giá để tính kết quả Đánh giá kết quả giáo dục; Xét hoàn thành chương trình lớp/Tiểu học; Khen thưởng từ kết quả Tổng hợp đánh giá theo quy định của Thông tư 27.
  • Lưu ý
   • Trường hợp chưa đủ điểm, tiêu chí để tính kết quả đánh giá, phần mềm hiển thị thông báo:
    Nhấn Xem chi tiết để xem danh sách học sinh, môn học tương ứng chưa hoàn thành đánh giá
   • Trường hợp thay đổi điểm, tiêu chí sau khi Tính kết quả đánh giá, phần mềm hiển thị thông báo:
Cập nhật 30/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ