1. Trang chủ
 2. Cập nhật danh mục môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Cập nhật danh mục môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo Thông tư 32/2018 về chương trình giáo dục phổ thông mới. Năm học 2020-2021 áp dụng cho khối lớp 1, năm học 2021-2022 áp dụng cho khối lớp 1, 2…..

Phần mềm đáp ứng

 • Từ phiên bản R101: Cập nhật danh mục môn học, chương trình học, cho Khối lớp 1 theo quy định của Bộ GD&ĐT

Các bước thực hiện:

Danh mục môn học

 1. Cập nhật danh mục môn học của khối lớp 1
 2. Thêm môn học
  • Vào Danh mục\Môn học. Nhấn Thêm để bổ sung thêm môn học
  • Khai báo các thông tin thêm môn học
   Lưu ý: Tích chọn Là môn Ngoại ngữ cho các môn ngoại ngữ.
  • Nhấn Lưu
 3. Xem hướng dẫn chi tiết xem danh mục môn học tại đây

Chương trình học

 1. Cập nhật chương trình học của khối lớp 1
 2. Thiết lập môn học Ngoại ngữ 1
  • Vào menu Giảng dạy\Chương trình học
  • Chọn Khối/lớp cần thiết lập chương trình học
  • Nhấn Thêm môn học hoặc Bấm vào đây để thêm mới
  • Khai báo chi tiết môn học
   Lưu ý: Nếu chỉ có 1 môn phần mềm mặc định Ngoại ngữ 1; thêm môn ngoại ngữ thứ 2 thì phần mềm mặc định Ngoại ngữ 2
  • Nhấn vào biểu tượng cây bút để thực hiện chỉnh sửa lại thông tin môn Ngoại ngữ 1 hoặc 2

Lưu ý: Theo quy định, tại cấp Tiểu học:

Môn Ngoại ngữ 1 là môn Tự chọn với khối lớp 1,2 và là môn bắt buộc với Khối 3 trở lên; loại đánh giá là Tính điểm

Môn Ngoại ngữ 2 là môn Tự chọn, loại đánh giá là Nhận xét

Xem hướng dẫn chi tiết xem chương trình môn học tại đây

 

Cập nhật 13/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ