1. Trang chủ
 2. Thiết lập số điểm về loại điểm đánh giá và định dạng con điểm

Thiết lập số điểm về loại điểm đánh giá và định dạng con điểm

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT quy định:

 1. Loại đầu điểm
  Quy định các môn học có điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên; kiểm tra đánh giá giữa kỳ, điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ.
 2. Định dạng con điểm
  Quy định chung cho tất cả các loại điểm kiểm tra, đánh giá (thường xuyên, định kỳ): Đều có thể là điểm thập phân hoặc nguyên, nếu là thập phân thì lấy 1 chữ số sau dấu phẩy.

Phần mềm đáp ứng

 • Từ phiên bản R101:
  • Phần mềm thiết lập lại các loại điểm theo TT26
  • Cho phép nhập số thập phân cho các loại điểm (thường xuyên, định kỳ)

Các bước thực hiện

 1. Vào Hệ thống\Số điểm\Thiết lập số điểm\Thiết lập chung
 2. Thiết lập Kiểu giá trị nhập liệu.
  Tích chọn kiểu giá trị điểm của các con điểm là Nguyên hoặc Thập phân (theo nhu cầu của thực tế đơn vị)
  Lưu ý: Nếu nhập điểm thập phân thì lấy 1 chữ số sau dấu phẩy.
 3. Thiết lập hệ số tính điểm trung bình.
  Phần mềm mặc định hệ số tính điểm trung bình của các loại điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT

Lưu ý: Khi thực hiện thiết lập định dạng điểm, trường hợp đã có điểm thập phân trong Sổ điểm cá nhân, anh/chị thực hiện những điểm sổ thập phân sang số nguyên.

Xem hướng dẫn chi tiết Thiết chung sổ điểm tại đây

 

 

Cập nhật 30/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ