1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R100
  5. Nhân viên kinh doanh muốn biết tên trường khi hỗ trợ khách hàng sau khi triển khai hệ thống một tiền miền duy nhất qlthapp.misa.vn

Nhân viên kinh doanh muốn biết tên trường khi hỗ trợ khách hàng sau khi triển khai hệ thống một tiền miền duy nhất qlthapp.misa.vn

  • Từ phiên bản R100: Hiển thị tên trường ngay trên màn hình để NVKD dễ dàng theo dõi khi hỗ trợ khách hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm thành công sẽ thấy ngay tên trường học trên góc phải màn hình.
  2. Tại các màn hình nghiệp vụ đều hiện tên trường phía trên để NVKD, Tư vấn dễ theo dõi.
Cập nhật 17/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ