1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R99
  5. Kế toán mong muốn quản lý được số phải thu, phải trả của từng học sinh để phản ánh đúng số tiền thực tế hiện tại

Kế toán mong muốn quản lý được số phải thu, phải trả của từng học sinh để phản ánh đúng số tiền thực tế hiện tại

  • Từ phiên bản R99: Cho phép kế toán dễ dàng theo dõi được số phải thu, phải trả của từng học sinh để phản ánh đúng số tiền thực tế ở đơn vị.

Các bước thực hiện

Vào Khoản thu\Sổ phải thu, phải trả\Sổ phải thu, phải trả, phần mềm tự động lấy lên danh sách học sinh với số tiền phải thu, phải trả (nếu học sinh nộp thừa), hoàn trả tương ứng sau khi Ghi nhận khoản hoàn trả

Thu tiền

Nhấn Thu tiền phần mềm chuyển hướng tới màn hình thu tiền theo học sinh để thực hiện các công việc thu tiền học của học sinh đó.

Hoàn trả

  1. Đối với học sinh có các khoản hoàn trả, nhấn Hoàn trả để xác nhận đã hoàn thành việc hoàn trả đầy đủ số tiền thừa cho học sinh đó.
  2. Nhấn vào biểu tượng thiết lập, chọn Hủy xác nhận hoàn trả để hủy hoàn trả cho học sinh đó.

Thất thu

  1. Đối với những học sinh không thu tiền học được, anh/chị nhấn Thất Thu để ghi nhận vào phần mềm.
  2. Nhấn vào biểu tượng thiết lập, chọn Hủy xác nhận thất thu để hủy trạng thái thất thu cho học sinh đó

Lưu ý: Đối với những học sinh đã ghi nhận Hoàn trả hay Thất thu thì anh/chị không được phép thu tiền hay thay đổi dữ liệu thu trong năm học đó nữa. Muốn thu tiền hay thay đổi dữ liệu thu thì anh chị hủy xác nhận hoàn trả hoặc hủy xác nhận thu.

Xem hướng dẫn các bước xem Sổ phải thu, phải trả tại đây.

Cập nhật 03/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ