1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99
 5. Khi có sai sót về số tiền cần thu, kế toán muốn bỏ thông báo cũ và gửi lại thông báo đúng cho phụ huynh qua SISAP

Khi có sai sót về số tiền cần thu, kế toán muốn bỏ thông báo cũ và gửi lại thông báo đúng cho phụ huynh qua SISAP

 • Trước phiên bản R99: Sau khi đã lập đợt thu và gửi thông báo thu tiền cho phụ huynh qua ứng dụng SISAP. Sau đó, nhà trường có điều chỉnh thông tin về đợt thu và tiếp tục gửi lại thông báo thu tiền cho Phụ huynh. Phụ huynh đồng thời nhận được cả 2 thông báo thu tiền cùng một đợt thu và không biết thanh toán theo thông báo nào. Trường hợp phụ huynh thanh toán tiền học trước khi nhận được thông báo mới, việc này khiến phụ huynh thanh toán sai số tiền phải nộp.
 • Từ phiên bản R99: Khi có sai sót về số tiền thu, phần mềm bỏ thông báo cũ và gửi lại thông báo đúng cho phụ huynh trên ứng dụng SISAP.

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. Khi chưa có đợt thu nào được lập trong năm học, chọn Đợt thu, nhấn Lập đợt thu hoặc lập đợt thu tại câu thông báo.
 2. Nhập Tên đợt thu
 3. Tại phần Danh sách các khoản cần thu:
  • Phần mềm tự động lấy lên những khoản thu đang theo dõi tại Danh sách khoản thu và có thời điểm thu là tháng mà anh/chị lập đợt thu.
  • Bỏ tích chọn những khoản thu không cần thu trong đợt thu này
  • Lưu ý:
   • anh/chị có thể nhập Số lượng lẻ trong trường hợp đơn vị phát sinh tiền học lẻ tháng.
   • Trường hợp có học sinh chưa xếp lớp và cần thu tiền tương tự như học sinh đã xếp lớp thì anh/chị tích chọn Lập cả học sinh chưa xếp lớp
   • Trường hợp nếu tháng trước đơn vị có đợt thu liên quan đến khoản thu có hoàn trả, phần mềm hiển thị cảnh báo để kế toán chốt đợt thu trước khi lập đợt thu mới hoặc Lập đợt thu mới
  • Nhấn Lưu

Thông báo cho Phụ huynh

Phần mềm hiển thị các thông tin các đợt thu vừa thiết lập theo lớp và khoản thu

 1. Chọn đợt thu, nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết các khoản thu.
 2. Nhấn Thông báo cho PH hoặc nhấn vào biểu tượng “mũi tên màu xanh” tại học sinh để thông báo nộp tiền cho phụ huynh qua ứng dụng mobile.

  • Chọn phạm vi thông báo: Tất cả hoặc theo học sinh: phần mềm tự động lấy lên danh sách khoản thu tương ứng.
  • Chọn loại thông báo: Thu tiền hoặc Hủy thu tiền và thời gian dự kiến thu.
  • Trường hợp đơn vị có điều chỉnh đợt thu và thực hiện gửi lại thông báo thu tiền học cho học sinh thì bỏ tích chọn Chỉ gửi cho học sinh chưa gửi
 3. Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn chi tiết lập đợt thu và gửi thông báo thu tiền học cho phụ huynh tại đây

Cập nhật 03/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ