1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99
 5. Nhà trường mong muốn lập lại Báo cáo thống kê 2 mặt giáo dục sau khi có kết quả thi lại

Nhà trường mong muốn lập lại Báo cáo thống kê 2 mặt giáo dục sau khi có kết quả thi lại

 • Trước phiên bản R99: Sau khi tổ chức thi lại/đánh giá kết quả rèn luyện trong hè, kết quả xếp loại của một số học sinh có thay đổi. Đơn vị cập nhật kết quả rèn luyện, thi lại trong hè vào báo cáo Thống kê thống kê hai mặt giáo dục. Tuy nhiên, phần mềm không cho phép cập nhật lại kết quả thi lại, rèn luyện trong hè vào Báo cáo này. Giáo viên phải tự đối chiếu kết quả của từng học sinh và lập lại báo cáo. Việc làm này gây mất thời gian của giáo viên.
 • Từ phiên bản R99: Phần mềm cho phép lập và xem được số liệu trên báo cáo Thống kê hai mặt giáo dục trước và sau khi có kết quả thi lại và rèn luyện trong hè

Chi tiết các bước thực hiện:

Lưu ý:Trước khi lập báo cáo thống kê chất lượng các môn, anh/chị cần thực hiện tổng hợp kết quả học tập (cấp THCS/THPT) lấy lên báo cáo kết quả học tập và hạnh kiểm trong kỳ học được chọn.

 1. Vào Học sinh/Báo cáo/Đảm bảo chất lượng giáo dục/HS-BC05: Thống kê hai mặt giáo dục
 2. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo để thiết lập, điều chỉnh các tham số trên báo cáo.
  • Trường hợp trường có tổ chức thi lại/đánh giá kết quả rèn luyện trong hè và đã cập nhật vào phần mềm.
   Tích chọn Cập nhật kết quả thi lại rèn luyện để xem báo cáo sau khi cập nhật kết quả thi lại, rèn luyện sau hè.
  • Lưu ý: Tích chọn So sánh dữ liệu để so sánh với các kỳ gần nhất.
 3. Nhấn Đồng ý

Lưu ý: Tại màn hình chi tiết báo cáo, anh/chị có thể:

 • Lưu báo cáo về máy với các định dạng khác nhau
 • Chỉnh sửa, thiết lập lại các tham số báo cáo

Xem hướng dẫn chi tiết lập báo cáo Thống kê chất lượng các môn tại đây

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ