1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R99
 5. Cán bộ thiết bị mong muốn trên Biên bản kiểm kê có thêm chữ ký của đầy đủ ban kiểm kê

Cán bộ thiết bị mong muốn trên Biên bản kiểm kê có thêm chữ ký của đầy đủ ban kiểm kê

 • Trước phiên bản R99: Cuối kỳ hoặc cuối tháng, nhà trường sẽ thành lập Ban kiểm kê (thường là Hiệu trưởng/ hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất, Cán bộ thiết bị, Tổ trưởng tổ chuyên môn). Sau khi thực hiện kiểm kê xong, sẽ có biên bản kiểm kê và xác nhận của ban kiểm kê. Tuy nhiên, trên biên bản kiểm kê chỉ có thông tin Hiệu trưởng và người lập phiếu mà không có thông tin ban kiểm kê.
 • Từ phiên bản R99: bổ sung thông tin và xác nhận của Ban kiểm kê trên Biên bản kiểm kê

Chi tiết các bước thực hiện

 1. Vào Thiết bị\Thiết bị\Kiểm kê
 2. Nhấn Thêm.
 3. Khai báo thông tin chung: Số phiếu, Ngày lập, Ngày kiểm kê, chọn Kho/Phòng bộ môn, Ghi chú (nếu cần).
 4. Tại tab Danh sách thiết bị: Danh sách thiết bị sẽ được lấy theo thông tin Kho/Phòng bộ môn đã được chọn ở trên. Anh/chị nhập số lượng Mất hoặc Hỏng tại cột Sau kiểm kê.
 5. Khai báo thành viên ban kiểm kê (nếu có).
  • Chọn tab Ban kiểm kê.
  • Nhấn Thêm.
  • Chọn thành viên ban kiểm kê từ danh sách cán bộ của trường.
  • Nhập thêm vai trò cho các cán bộ kiểm kê (nếu cần).
  • Ngoài ra, có thể nhấn vào biểu tượng  để di chuyển lên, xuống, xoá các cán bộ kiểm kê.
 6. Nhấn Cất,
 7. Nhấn In để in biên bản kiểm kê thiết bị.

Xem hướng dẫn chi tiết các bước kiểm thiết bị tại đây.

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ