1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R99
  5. Cán bộ thiết bi mong muốn thay đổi thông tin trên biên bản đề nghị thanh lý thiết bị dạy học

Cán bộ thiết bi mong muốn thay đổi thông tin trên biên bản đề nghị thanh lý thiết bị dạy học

Từ phiên bản R99: Bổ sung báo cáo “Biên bản thanh lý thiết bị – đồ dùng dạy học”

Chi tiết các bước thực hiện:

  1. Sau khi thực hiện thanh lý thiết bị, cán bộ thiết bị có thể thực hiện in các biên bản thanh lý thiết bị
  2. Vào Thiết bị\Thiết bị\Thanh lý
  3. Lựa chọn biên bản thanh lý thiết bị cần in, nhấn In\ Biên bản thanh lý thiết bị – đồ dùng dạy học
  4. Biên bản thanh lý thiết bị – đồ dùng dạy học như sau:

Xem hướng dẫn chi tiết các bước thanh lý thiết bị tại đây.

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ