1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R99
  5. Bổ sung mẫu thống kê ấn phẩm theo nhan đề

Bổ sung mẫu thống kê ấn phẩm theo nhan đề

  • Từ phiên bản R99: Bổ sung mẫu báo cáo ấn phẩm theo nhan đề để biết được số lượng đang mượn, sẵn sàng mượn, thanh lý hay mất của mỗi nhan đề sách.

Chi tiết các bước thực hiện

  1. Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-BC04: Thống kê ấn phẩm theo nhan đề
  2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo
  3. Trên tham số báo cáo, chọn ngày lập báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo.

Xem chi tiết các bước lập báo cáo TV-BC04: Thống kê ấn phẩm theo nhan đề tại đây.

Cập nhật 28/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ