1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R98
 5. Khi ghi nhận học sinh THCS, THPT biến động, bỏ check box tùy chọn có tính điểm tổng kết cho học sinh

Khi ghi nhận học sinh THCS, THPT biến động, bỏ check box tùy chọn có tính điểm tổng kết cho học sinh

 • Trước phiên bản R98: Khi học sinh nghỉ học dài hạn/chuyển đi/bỏ học/thôi học thì phần mềm cho phép bỏ tích chọn Tổng kết kết quả cuối kỳ/cuối năm để không tính ra điểm tổng kết của học sinh đó và không lấy lên các báo cáo liên quan.
 • Từ phiên bản R98: Phần mềm tự động không tổng kết cho các học sinh nghỉ học dài hạn/bỏ học/thôi học/chuyển đi giữa kỳ.

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. Vào Hồ sơ\ Biến động, thực hiện ghi nhận biến động học sinh.
 2. Nhấn Lưu
 3. Trên Bảng tổng hợp kết quả học tập và Sổ ghi điểm cá nhân phần mềm tự động không tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình cả năm.
 4. Lưu ý:
  • Chỉ không thực hiện tổng kết kết quả cuối kỳ/cuối năm đối với học sinh chuyển đinghỉ học dài hạnBỏ học, thôi học
  • Nếu học sinh chuyển giữa học kỳ thì không tính điểm tổng kết cho học sinh đó trong kỳ chuyển đi và các kỳ sau đó (nếu có) và không thống kê học sinh vào các báo cáo.
  • Nếu học sinh có biến động ở HK2 thì giữ lại điểm tổng kết của HK1, không tính điểm tổng kết cho HK2 và cả năm.
  • Với học sinh nghỉ học dài hạn, học sinh đi học trở lại kỳ nào thì tính điểm kỳ đó và lấy kết quả của kỳ có điểm để đánh giá cả năm.

Chi tiết các bước ghi nhận biến động học sinh xem tại đây.

Cập nhật 12/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ