1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R97
 5. Cán bộ thư viện mong muốn đánh được số vào sổ tổng quát theo quy tắc riêng của đơn vị.

Cán bộ thư viện mong muốn đánh được số vào sổ tổng quát theo quy tắc riêng của đơn vị.

Nội dung
 • Trước phiên bản R97: Khi nhập mua tài liệu mới, Cán bộ thư viện ghi chép thông tin chi tiết từng đầu tài liệu vào sổ đăng ký cá biệt, lúc này Số vào sổ tổng quát mặc định được sinh ra khi cất phiếu nhập sách tương ứng (không được phép chỉnh sửa). Tuy nhiên, với sách khai báo ban đầu sẽ không có số vào sổ tổng quát và số vào sổ tổng quát mà phần mềm mặc định sinh ra chưa đúng với thực tế ở một số đơn vị.
 • Từ phiên bản R97: Cho phép cán bộ thư viện đánh được Số vào số tổng quát theo theo quy tắc riêng của đơn vị.

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. Đánh số vào sổ tổng quát khi khai báo sách ban đầu
  • Chọn Sách\Khai báo số lượng sách ban đầu.
  • Thêm từng quyển sách
   • Nhấn Thêm dòng.
   • Khai báo thông tin sách:
    • Ngày vào sổ, Nhan đề, Ký hiệu phân loại, đánh Số vào sổ tổng quát theo quy tắc riêng của đơn vị..
    • Nếu tại bước bắt đầu sử dụng, cán bộ thư viện chọn đánh số ĐKCB theo nhan đề: mỗi nhan đề được đánh theo một dãy số riêng.
    • Nếu tại bước bắt đầu sử dụng, cán bộ thư viện chọn đánh số ĐKCB theo loại sách: không phân biệt nhan đề, tất cả các sách giáo khoa đều có số ĐKCB khác nhau.
  • Nhập khẩu sách từ file excel
   • Nhấn Nhập khẩu, nhấn Tải tệp mẫu để tải file mẫu trắng về máy.
   • Thực hiện khai báo các thông tin trên tệp nhập khẩu mẫu: Ngày vào sổ, Nhan đề, Ký hiệu phân loại, đánh Số vào sổ tổng quát theo quy tắc riêng của đơn vị..
   • Nhấn vào biểu tượng để chọn file đã có đầy đủ dữ liệu cần nhập khẩu
   • Nhấn Thực hiện. Phần mềm thông báo cập nhật thành công.
   • Lưu ý: Trường hợp có bản ghi bị lỗi hay nhập khẩu trùng số ĐKCB => phần mềm hiển thị thông báo, nhấn tại đây để tải về tệp chi tiết lỗi. CBTV thực hiện chỉnh sửa thông tin trên file excel rồi thực hiện cập nhật lại vào phần mềm.
 2. Đánh số vào sổ tổng quát khi Nhập sách
  • Chọn menu Sách\Nhập sách
  • Nhấn Lập phiếu nhập
  • Khai báo thông tin Phiếu nhập sách chi tiết
   • Thông tin phiếu nhập: đánh Số vào sổ tổng quát theo quy tắc riêng của đơn vị,  Số phiếu nhập, Ngày nhập, Nguồn cấp, Lý do nhập
   • Tại tab Thông tin chi tiết:
    • Nhấn Thêm dòng
    • Chọn tên Sách dừ danh sách, phần mềm lấy lên thông tin Mã ISBN, Nhà xuất bản, Giá bìa
    • Nhập Giá bìa, Số bản, phần mềm tự tính tổng số tiền tại cột Thành tiền
    • Nhấn Cất
   • Nếu tên Sách chưa có sẵn trong danh sách, nhấn Biên mục đầu sách mới và thực hiện khai báo thông tin trên màn hình Biên mục đầu sách.

    Nhấn Cất

Xem hướng dẫn chi tiết khai báo số lượng sách ban đầu tại đây.

Xem hướng dẫn chi tiết Nhập sách tại đây.

Cập nhật 20/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ