1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R97
 5. Cán bộ quản lý thư viện mong muốn có thêm nhiều lựa chọn mẫu in khi in sổ sách và báo cáo trên phần mềm QLTV

Cán bộ quản lý thư viện mong muốn có thêm nhiều lựa chọn mẫu in khi in sổ sách và báo cáo trên phần mềm QLTV

 • Trước phiên bản R97: Khi thực hiện in báo cáo, sổ sách phần mềm cho phép in theo 2 khổ giấy: A4 dọc và A3. Tuy nhiên, khi in trên khổ A3 thì nhiều đơn vị không đáp ứng được máy in, in trên khổ A4 dọc thì phải ghép sổ, muốn in ngang A4 phải xuất excel thiết lập lại tỷ lệ in khiến CBTV mất nhiều thời gian để thực hiện.
 • Từ phiên bản R97:Phần mềm bổ sung khổ A4 ngang khi thực hiện in báo cáo, sổ sách để phù hợp với máy in ở các đơn vị.

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. In Sổ đăng ký tổng quát:
  • Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-S01: Sổ đăng ký tổng quát
  • Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  • Trên tham số báo cáo, chọn Năm học in báo cáo và chọn In theo khổ: A4 dọc, A3 hoặc A4 ngang.
  • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết in sổ đăng ký tổng quát tại đây.
 2. Lưu ý: 
Cập nhật 20/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ