1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R97
 5. Cán bộ thư viện mong muốn lập báo cáo thống kê bạn đọc theo thời gian không cố định

Cán bộ thư viện mong muốn lập báo cáo thống kê bạn đọc theo thời gian không cố định

 • Trước phiên bản R97: phần mềm cho phép lập báo cáo thống kê số lượt đọc của bạn đọc, tuy nhiên chỉ cho phép lập báo cáo theo tháng và năm. Điều này gây khó khăn đối với một số đơn vị đang theo dõi số lượt đọc của bạn đọc theo nửa tháng.
 • Từ phiên bản R97: Cho phép lập báo cáo thống kê số lượt đọc của bạn đọc theo thời gian tùy chọn.

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. Thống kê số lượt đọc của bạn đọc học sinh
  • Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-BC02: Thống kê số lượt đọc của bạn đọc học sinh
  • Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  • Trên tham số báo cáo, chọn Năm học và Phạm vi thời gian in báo cáo.
   Lưu ý: Lựa chọn phạm vi thời gian báo cáo theo năm/tháng/ thời gian tùy chọn đúng với nhu cầu đơn vị.
  • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
 2. Thống kê số lượt đọc của bạn đọc giáo viên – nhân viên
  • Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-BC03: Thống kê số lượt đọc của bạn đọc giáo viên – nhân viên
  • Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  • Trên tham số báo cáo, chọn Năm học Phạm vi thời gian in báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Xem hướng dẫn chi tiết các bước lập báo cáo Thống kê số lượng đọc của bạn đọc học sinh tại đây

Xem hướng dẫn chi tiết các bước lập báo cáo Thống kê số lượng đọc của bạn đọc giáo viên – nhân viên tại đây

Cập nhật 18/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ