1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R97
 5. Cán bộ thư viện muốn in được Sổ đăng ký cá biệt có cột Kiểm kê nằm trước cột Ghi chú

Cán bộ thư viện muốn in được Sổ đăng ký cá biệt có cột Kiểm kê nằm trước cột Ghi chú

 • Trước phiên bản R97: phần mềm cho phép in Sổ đăng ký cá biệt, tuy nhiên trên sổ này thứ tự cột Kiểm kê không nằm trước cột Phụ chú khác với thứ tự trên mẫu sổ giấy ở một số đơn vị đang sử dụng. Cán bộ thư viện đang mất nhiều thời gian thay đổi cột trên mẫu để đúng mẫu thực tế đang sử dụng.
 • Từ phiên bản R97: phần mềm bổ sung thêm mẫu 2 báo cáo Sổ đăng ký cá biệt, trong mẫu này các cột Kiểm kê nằm trước cột Phụ chú.

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-S02: Sổ đăng ký cá biệt
 2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 3. Trên tham số báo cáo, chọn Từ năm học, Loại sách, Chi tiết theo cần in báo cáo. Chọn in theo khổ A4 dọc, A4 ngang hay A3.
 4. Chọn mẫu báo cáo đúng với thực tế đơn vị đang sử dụng.
  Mẫu 1: Cột Kiểm Kê không nằm trước cột Phụ chú
  Mẫu 2: Cột Kiểm Kê nằm trước cột Phụ chú
 5. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
  • Mẫu 1
  • Mẫu 2

Xem hướng dẫn chi tiết in Sổ đăng kí cá biệt trong trường tại đây.

Cập nhật 16/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ