1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R97
 5. Cán bộ thư viện mong muốn nhập khẩu danh sách Bạn đọc vào phần mềm nhanh hơn

Cán bộ thư viện mong muốn nhập khẩu danh sách Bạn đọc vào phần mềm nhanh hơn

 • Trước phiên bản R97: Cho phép cán bộ thư viện nhập khẩu nhanh danh sách bạn đọc theo file mẫu tải từ phần mềm, trên file này thông tin họ tên được chia thành nhiều cột Họ và tên đệm, Tên, Họ và tên. Tuy nhiên, danh sách bạn đọc các trường đang theo dõi thường không có cột Họ và tên đệmTên tách ra sẵn, cán bộ thư viện muốn phải thực hiện tách thủ công hoặc dùng công thức để tách ra. Việc làm này đang khiến cán bộ thư viện mất rất nhiều thời gian để thực hiện.
 • Từ phiên bản R97: Phần mềm bỏ cột Họ và tên đệm, Tên trên file nhập khẩu danh sách bạn đọc mẫu.

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. Nhập khẩu danh sách bạn đọc là Học sinh
 • Vào Thư viện\Bạn đọc
 • Lựa chọn Học sinh\Tiện ích. Nhấn Nhập khẩu để thêm nhanh nhiều bạn đọc cùng một lúc.
 • Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh do phần mềm cung cấp.
 • Sao chép danh sách học sinh từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
 • Nhấn vào biểu tượng  để chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép.
 • Nhấn Thực hiện, phần mềm tự động nhập khẩu dữ liệu học sinh vào phần mềm và thông báo Nhập khẩu thành công

2. Nhập khẩu danh sách bạn đọc là giáo viên

 • Vào Thư viện\Bạn đọc
 • Lựa chọn Giáo viên\Tiện ích. Nhấn Nhập khẩu để thêm nhanh nhiều bạn đọc cùng một lúc.
 • Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách cán bộ giáo viên do phần mềm cung cấp.
 • Sao chép danh sách học sinh từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
 • Nhấn vào biểu tượng  để chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép.
 • Nhấn Thực hiện, phần mềm tự động nhập khẩu dữ liệu học sinh vào phần mềm và thông báo Nhập khẩu thành công

Lưu ý: Trường hợp điền thiếu/sai thông tin trong file nhập khẩu, phần mềm sẽ cảnh báo Một số bản ghi không nhập khẩu được, nhấn Tại đây để tải kết quả nhập khẩu và chỉnh sửa những thông tin nhập khẩu sai.

Xem hướng dẫn chi tiết khai báo thông tin bạn đọc học sinh tại đây.

Xem hướng dẫn chi tiết khai báo thông tin bạn đọc giáo viên tại đây.

Cập nhật 16/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ