1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R95.01
 5. Nhà trường mong muốn dễ dàng sao chép số liệu trên mẫu BC xuất ra từ phần mềm vào các BC theo nhu cầu quản trị

Nhà trường mong muốn dễ dàng sao chép số liệu trên mẫu BC xuất ra từ phần mềm vào các BC theo nhu cầu quản trị

 • Trước phiên bản R95.01: Một số mẫu báo cáo khi xuất khẩu từ phần mềm ra bị gộp cột khiến giáo viên không copy được dữ liệu từ file của MISA sang các báo cáo khác. Đơn vị thường phải định dạng lại file đã xuất để copy dữ liệu khiến mất rất nhiều thời gian
 • Từ phiên bản R95.01: Khi xuất khẩu các mẫu báo cáo trên phần mềm sẽ không bị gộp cột giúp đơn vị dễ dàng sao chép số liệu từ phần mềm vào các báo cáo theo nhu cầu quản trị

Chi tiết các bước thực hiện

Nhà trường có thể dễ dàng sao chép số liệu trên các mẫu báo cáo sau được xuất ra từ phần mềm:

 • HS-BC02: Thống kê chất lượng từng môn
 • HS-BC03: Thống kê chất lượng kiểm tra học kỳ
 • HS-BC04a: Thống kê xếp loại học sinh
 • HS-BC04b: Thống kê học lực học sinh theo giáo viên
 • HS-BC05: Thống kê hai mặt giáo dục
 • HS-BC06a: Thống kê lưu ban, thi lại
 • HS-BC08: Thống kê số lượng học sinh theo khối
 • HS-BC09a: Thống kê học sinh bỏ học
 • HS-BC09b: Danh sách học sinh bỏ học
 • HS-BC10a: Thống kê biến động học sinh toàn trường
 • Hs-BC10b: Danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến
 • HS-BC11a: Thống kê các đối tượng ưu tiên chính sách
 • HS-BC11c: Danh sách học sinh khuyết tật
 • HS-BC12: Thống kê các tiết nghỉ không có người dạy thay
 • HS-BC14: Tổng hợp kết quả theo dõi cân nặng, chiều cao của trẻ
 • HS-BC15: Thống kế chất lượng kiểm tra định kỳ
 • HS-BC23: Danh sách sự cố y tế
 • HS-BC24: Danh sách học sinh mắc bệnh
 • HS-BC25a: Thống kê điểm thi học kỳ theo khoảng điểm
 • HS-BC26: Phiếu liên lạc
Cập nhật 01/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ