1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95.01
  5. Kế toán mong muốn có thể tính được số phải thu theo số lượng lẻ

Kế toán mong muốn có thể tính được số phải thu theo số lượng lẻ

  • Trước phiên bản R95.01: Phần mềm không cho phép nhập số phải thu (số lượng tháng) là số lẻ khiến các trường gặp rất nhiều khó khăn khi thu các khoản thu có số lượng lẻ
  • Từ phiên bản R95.01: phần mềm cho phép nhập thông tin số lượng tháng là số lẻ

Chi tiết các bước thực hiện

  • Kế toán thực hiện lập biểu thu cho khoản thu có ghi nhận số lượng lẻ
  • Vào Quản lý thu\Đợt thu, tại màn hình Chi tiết đợt thu anh/chị có thể sửa thông tin Số lượng thành số lẻ theo đúng thực tế phát sinh tại đơn vị của mình. Phần mềm sẽ tự động tính lại thông tin Thành tiền theo đúng số lượng anh/chị vừa nhập
  • Ngoài ra, vào Quản lý thu\Thu dịch vụ khác. Nhấn Thêm, tại đây anh/chị cũng có thể thêm khoản thu với số lượng lẻ, sau khi nhập đơn giá phần mềm sẽ tự động tính thông tin Thành tiền. Nhấn Cất
Cập nhật 01/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ