1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95.01
  5. Giáo viên muốn in phiếu liên lạc không hiển thị thông tin điểm thành phần và xếp hạng của học sinh

Giáo viên muốn in phiếu liên lạc không hiển thị thông tin điểm thành phần và xếp hạng của học sinh

  • Trước phiên bản R95.1: Khi in phiếu liên lạc, phần mềm đang để mặc định hiển thị các thông tin chi tiết bảng điểm và thông tin xếp hạng của học sinh trong lớp tuy nhiên một số trường không mong muốn hiển thị đầy đủ các thông tin này
  • Từ phiên bản R95.1: phần mềm bổ sung lựa chọn Không hiển thị các điểm thành phần cũng như không hiển thị thông tin xếp thứ khi in phiếu liên lạc cho lớp.

Chi tiết các bước thực hiện

  1. Sau khi giáo viên ghi nhận Tổng hợp kết quả học tập cho học sinh. Vào Học tập rèn luyện\Tổng hợp kết quả học tập. Chọn biểu tượng máy in\Phiếu liên lạc
  2. Trên tham số báo cáo Chọn mẫu, Ngày in và In theo lớp hay Học sinh. Tích chọn tại phần Không hiển thị các điểm thành phần, Không hiển thị thông tin xếp thứ.
  3. Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 29/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ