1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh
 3. Nhà trường
 4. Tổng quan Tuyển sinh cấp trường

Tổng quan Tuyển sinh cấp trường

Giúp nhà trường có thể theo dõi thống kê được tình hình tuyển sinh tại trường theo các tiêu chí như là Chỉ tiêu tuyển sinh, Số hồ sơ đã đăng ký, Số học sinh đã nhập học

 1. Chọn Tuyển sinh\Tổng quan\Thống kê
 2. Tại đây nhà trường có thể dễ dàng theo dõi được thống kê tình hình tuyển sinh tại trường:
  • Chỉ tiêu tuyển sinh
  • Số hồ sơ đăng ký, hồ sơ nộp trực tuyến, hồ sơ nộp trực tiếp.
  • Số lượng học sinh trúng tuyển đã nhập học
  • Trường hợp đơn vị Phân loại hồ sơ trực tuyến, theo dõi số lượng hồ sơ tương ứng với các trạng thái như dưới đây.
  • Trường hợp đơn vị Không phân loại hồ sơ trực tuyến, theo dõi số lượng hồ sơ tương ứng với các trạng thái như dưới đây.

Ngoài ra tại màn hình Bắt đầu sử dụng anh/chị có thể theo dõi được luồng nghiệp vụ Tuyển sinh, đây là những nghiệp vụ chính mà anh/chị cần thực hiện theo thứ tự 1-2-3-4. Nhấn Thực hiện để chuyển hướng tới màn hình nghiệp vụ chi tiết

Để có thể lập kế hoạch tuyển sinh anh/chị theo dõi hướng dẫn chi tiết tại đây

Theo dõi hướng dẫn Đăng tin tuyển sinh tại đây

Theo dõi hướng dẫn Xét tuyển tại đây

Theo dõi hướng dẫn Xếp lớp tại đây 

Cập nhật 13/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ