1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R95.01
 5. Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh danh sách học sinh đăng ký khoản thu tự nguyện

Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh danh sách học sinh đăng ký khoản thu tự nguyện

 • Trước phiên bản R95.01: Hàng tháng, phụ huynh sẽ đăng ký các khoản thu tự nguyện (tiền ăn trưa, uống sữa…) với GVCN và GVCN sẽ tập hợp lại danh sách để gửi cho kế toán sau đó trên phần mềm kế toán sẽ vào danh sách đăng ký các khoản thu tự nguyện dò thông tin học sinh để tích chọn/bỏ tích chọn đăng ký. Việc làm này đang khiến kế toán mất rất nhiều thời gian để thực hiện.
 • Từ phiên bản R95.01: phần mềm bổ sung việc nhập khẩu danh sách học sinh đăng ký khoản thu tự nguyện giúp kế toán có thể nhập nhanh trên phần mềm MISA QLTH – Khoản thu

Chi tiết các bước thực hiện

 1. Sau khi thiết lập Biểu thu có khoản thu là tự nguyện
 2. Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách đăng ký các khoản thu tự nguyện
 3. Chọn Nhập khẩu và lựa chọn tới file danh sách cần nhập khẩu
 4. Nhấn Thực hiện
 5. Nhấn Cất

Chi tiết các bước hướng dẫn lập Danh sách đăng ký các khoản thu tự nguyện anh/chị theo dõi tại đây.

Cập nhật 29/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ