1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Khoản thu
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Làm thế nào để nhập khẩu được danh sách học sinh?

Làm thế nào để nhập khẩu được danh sách học sinh?

 1. Câu hỏi
  Trên nghiệp vụ QLTH – Khoản thu, làm thế nào để có thể nhập khẩu được danh sách học sinh? Khi mẫu nhập khẩu bị lỗi thì tôi cần làm thế nào để sửa lại?
 2. Trả lời

– Nhập khẩu danh sách học sinh

 • Vào Thiết lập\Hồ sơ học sinh
 • Chọn Tiện ích\Nhập khẩu
 • Sau đó anh/chị thực hiện nhập khẩu danh sách học sinh theo hướng dẫn tại đây.

Cách khắc phục file nhập khẩu danh sách học sinh bị lỗi

Trong trường hợp file nhập khẩu bị lỗi thì anh/chị có thể khắc phục như sau:

 • Vào Thiết lập\Danh sách học sinh
 • Chọn Tiện ích\Nhập khẩu, sau đó lựa chọn file nhập khẩu đã chuẩn bị, nhấn Tiếp theo
 • Tại Bước 2: Kiểm tra dữ liệu, phần mềm hiển thị Số bản ghi không hợp lệ, anh/chị nhấn Cập nhật dữ liệu không hợp lệ để có thể chỉnh sửa những thông tin bị nhập khẩu sai ngay trên phần mềm
 • Kéo chuột tới cuối để có thể theo dõi được thông tin Chi tiết lỗi mà anh/chị cần phải cập nhật. Ví dụ: Mã học sinh, Lớp, Tên học sinh…
 • Anh/chị sửa lại các thông tin mà phần mềm cảnh báo lỗi, sau đó nhấn Cập nhật
 • Nhấn Thực hiện để nhập khẩu danh sách học sinh vào phần mềm

Lưu ý: Trong trường hợp số bản ghi quá lớn thì anh/chị cần tải về máy để có thể xem chi tiết lỗi và thực hiện cập nhật lại thông tin trên file nhập khẩu của mình và nhập lại vào phần mềm

Cập nhật 15/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ