1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Khoản thu
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Làm thế nào để có thể in được biên lai thu tiền cho học sinh?

Làm thế nào để có thể in được biên lai thu tiền cho học sinh?

 1. Câu hỏi
  Làm thế nào để có thể in được biên lai thu tiền cho học sinh trong trường?
 2. Trả lời

Để có thể in được biên lai thu tiền cho học sinh thì anh/chị cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập việc Sử dụng hóa đơn, biên lai tại trường theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Thiết lập mẫu biên lai cần in trong trường

 • Vào Thiết lập\Danh sách mẫu trộn và tích chọn Sử dụng tại mẫu biên lai mà nhà trường đang dùng. Nhấn Cất.

Bước 3: Sau khi thực hiện lập Biểu thu => Danh sách đăng ký các khoản thu khác => Danh sách đăng ký học sinh được miễn giảm => Lập đợt thu

Bước 4: Thực hiện Thu theo lớp/Thu theo học sinh

 • Lựa chọn học sinh cần in biên lai, nhấn In\Biên lại thu tiền
 • Sau đó lựa chọn mẫu biên lai cần in, nhấn Đồng ý
Cập nhật 18/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ