1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95
  5. Giáo viên mong muốn báo cáo HS-BC 11a thống kê tất cả các đối tượng ưu tiên chính sách trong trường

Giáo viên mong muốn báo cáo HS-BC 11a thống kê tất cả các đối tượng ưu tiên chính sách trong trường

  • Từ trước phiên bản R95: phần mềm đã đáp ứng in báo cáo ‘HS-BC 11a Thống kê các đối tượng ưu tiên, chính sách. Tuy nhiên báo cáo này chỉ thống kê được một số loại ưu tiên chính sách, một số ưu tiên khác chưa được lấy lên (VD: cận nghèo, mồ côi,…).
  • Từ phiên bản R95: Phần mềm cho phép in báo cáo HS-BC 11a Thống kê các đối tượng ưu tiên, chính sách thống kê tất cả các đối tượng ưu tiên chính sách trong trường để đảm bảo số liệu chính xác

Chi tiết các bước thực hiện:

  1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\Báo cáo thường dùng
  2. Lựa chọn HS-BC 11a: thống kê các đối tượng ưu tiên chính sách.
  3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột vào tên báo cáo. Trên tham số báo cáo lựa chọn năm học, phạm vi và tích chọn diện ưu tiên, chính sách muốn in báo cáo. Tại đây, phần mềm lấy lên danh sách tất cả các diện ưu tiên, chính sách trong trường đảm bảo số liệu chính xác trong khi lập báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý.

Chi tiết các bước hướng dẫn in báo cáo, anh/chị xem tại đây.

Cập nhật 17/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ