1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R95
 5. Kế toán mong muốn có mẫu “danh sách người chỉ tham gia BHYT” lấy lên những người nộp tiền trong kỳ

Kế toán mong muốn có mẫu “danh sách người chỉ tham gia BHYT” lấy lên những người nộp tiền trong kỳ

 • Trước phiên bản R95: Phần mềm đã cho phép in được toàn bộ danh sách học sinh tham gia BHYT tại trường tuy nhiên mẫu này đang lấy lên toàn bộ danh sách học sinh đăng ký tham gia BHYT mà không phân biệt được là học sinh đó đã nộp tiền hay chưa
 • Từ phiên bản R95: phần mềm bổ sung lựa chọn Chỉ hiển thị những học sinh đã thu tiền để lấy lên danh sách học sinh đã nộp toàn bộ/ một phần tiền bảo hiểm y tế trên báo cáo Danh sách người chỉ tham gia BHYT.

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. Vào nghiệp vụ Khoản thu, chọn Báo cáo\Danh sách người chỉ tham gia BHYT (D03-TS)
 2. Trên tham số báo cáo, chọn thời gian lập báo cáo
 3. Tích chọn Chỉ hiển thị những học sinh đã thu tiền,
 4. Nhấn Đồng ý
 5. Ngoài ra, tại màn hình Danh sách đăng ký các khoản thu\Danh sách người chỉ tham gia BHYT (D03-TS), phần mêm bổ sung lựa chọn Chỉ hiển thị những học sinh đã thu tiền

Xem chi tiết các bước thực hiện in Danh sách người chỉ tham gia BHYT (D03-TS) tại đây.

 

Cập nhật 18/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ