1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95
  5. Cán bộ PGD mong muốn có báo cáo thống kê tình hình đi học của trẻ theo khối lớp để đảm bảo công tác duy trì sĩ số

Cán bộ PGD mong muốn có báo cáo thống kê tình hình đi học của trẻ theo khối lớp để đảm bảo công tác duy trì sĩ số

  • Từ phiên bản R95: phần mềm bổ sung báo cáo thống kê tình hình đi học của trẻ theo khối lớp để đảm bảo công tác duy trì sĩ số.

Chi tiết các bước thực hiện:

Trước khi lập báo cáo thống kê tình hình chuyên cần, các đơn vị cấp dưới cần thực hiện ghi nhận điểm danh cho học sinh.

  1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Công tác duy trì sĩ số
  2. Lựa chọn Thống kê tình hình chuyên cần
  3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột vào tên báo cáo để khai báo các tham số báo cáo.
  4. Nhấn Đồng ý để xem báo cáo

Xem chi tiết các bước thực hiện tại đây.

Cập nhật 18/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ