1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95
  5. Khách hàng mong muốn in được phiếu thu tổng cho cả lớp

Khách hàng mong muốn in được phiếu thu tổng cho cả lớp

  • Trước phiên bản R95: hàng tháng GVCN thực hiện thu tiền học của học sinh và nộp tiền (kèm theo danh sách phụ huynh nộp tiền) cho kế toán, kế toán thực hiện in phiếu thu với đối tượng nộp tiền là GVCN. Tuy nhiên phần mềm chỉ cho phép in phiếu thu riêng cho từng học sinh, việc làm này khiến kế toán mất rất nhiều thời gian để thực hiện.
  • Từ phiên bản R95 trở đi: phần mềm cho phép in phiếu thu tổng cho cả lớp.

Chi tiết các bước thực hiện

  • Sau khi thực hiện Lập đợt thuthu theo lớp
  • Tại màn hình thu tiền học theo lớp, nhấn In\Phiếu thu theo lớp, khai báo các tham số trên phiếu thu, điền thông tin người nộp tiền.
  • Nhấn Đồng ý
  • Ngoài ra, anh/chị nhấn Thiết lập\Danh sách mẫu trộn, tại đây anh chị có thể thực hiện tải xuống, chỉnh sửa mẫu Phiếu thu tổng

Lưu ý: Anh/chị cũng có thể in phiếu thu theo lớp tại màn hình đợt thu

Cập nhật 18/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ