1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95
  5. Cải tiến báo cáo Phòng Sở: tự động tổng hợp dữ liệu báo cáo phân hệ Học sinh

Cải tiến báo cáo Phòng Sở: tự động tổng hợp dữ liệu báo cáo phân hệ Học sinh

  • Từ phiên bản R95: phần mềm tự động tổng hợp dữ liệu báo cáo trên phân hệ Học sinh.

Chi tiết các bước thực hiện:

Vào Học sinh\Báo cáo\Danh sách báo cáo, tại đây phần mềm bổ sung các báo cáo:

  1. Báo cáo thống kê chất lượng kiểm tra định kỳ cấp Tiểu học xem chi tiết tại đây.
  2. Báo cáo Thống kê điểm thi học kỳ theo khoảng điểm xem chi tiết tại đây.
  3. Báo cáo thống kê hai mặt giáo dục xem chi tiết tại đây.
Cập nhật 18/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ