1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R95
 5. Cải tiến báo cáo phân hệ học sinh

Cải tiến báo cáo phân hệ học sinh

 • Từ phiên bản R95: phần mềm cải tiến các báo cáo phân hệ học sinh theo giao diện mới, bổ sung các tính năng cho phép chỉnh sửa mẫu báo cáo, gom góp báo cáo theo nhóm nghiệp vụ và mô tả ý nghĩa báo cáo.

Chi tiết các bước thực hiện:

Vào Học sinh\Báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục, tại đây phần mềm bổ sung các báo cáo sau:

 1. Cải tiến báo cáo thống kê điểm trung bình môn theo khoảng điểm (Cấp trường) xem chi tiết tại đây.
 2. Cải tiến mẫu báo cáo thống kê điểm thi học kỳ theo khoảng điểm (cấp trường) xem chi tiết tại đây.
 3. Cải tiến báo cáo Thống kê chất lượng kiểm tra học kỳ (cấp trường) xem chi tiết tại đây.
 4. Cải tiến mẫu báo cáo thống kê chất lượng các môn (cấp trường) xem chi tiết tại đây.
 5. Cải tiến mẫu báo cáo thống kê chất lượng từng môn (cấp trường)xem chi tiết tại đây.
 6. Cải tiến mẫu báo cáo thống kê hai mặt giáo dục (mẫu sử dụng ở trường) xem chi tiết tại đây.
Cập nhật 18/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ