1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R94
  5. Giới thiệu tổng quan về giải pháp Học trực tuyến SISAP để phụ huynh, học sinh dễ dàng nắm bắt

Giới thiệu tổng quan về giải pháp Học trực tuyến SISAP để phụ huynh, học sinh dễ dàng nắm bắt

  • Từ phiên bản R94: Phần mềm bổ sung phim hướng dẫn tổng quan về giải pháp học trực tuyến để phụ huynh, học sinh dễ dàng nắm bắt và hình dung.

Chi tiết các bước thực hiện

  1. Đăng nhập vào Cổng thông tin học sinh, tại đây phần mềm bổ sung phim hướng dẫn tổng quan về giải pháp học trực tuyến

Chi tiết các bước hướng dẫn về giải pháp Học trực tuyến anh/chị theo dõi tại đây.

Cập nhật 29/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ