1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Mầm non
 4. Cài đặt
 5. Quản lý thông tin, tài khoản phụ huynh
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Cài đặt
 5. Quản lý thông tin, tài khoản phụ huynh
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Cài đặt
 5. Quản lý thông tin, tài khoản phụ huynh

Quản lý thông tin, tài khoản phụ huynh

Giúp nhà trường có thể dễ dàng quản lý toàn bộ thông tin tài khoản phụ huynh học sinh trong trường như:

Cập nhật 28/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ