1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R94
  5. Hướng dẫn sử dụng theo vai trò, giúp khách hàng và nhân viên kinh doanh dễ tra cứu, dễ tiếp cận phần mềm

Hướng dẫn sử dụng theo vai trò, giúp khách hàng và nhân viên kinh doanh dễ tra cứu, dễ tiếp cận phần mềm

  • Từ phiên bản R94: phần mềm bổ sung hướng dẫn sử dụng theo vai trò giúp khách hàng và nhân viên kinh doanh có thể dễ dàng tra cứu cũng như tiếp cận được các nghiệp vụ trên phần mềm

Chi tiết các bước thực hiện

  1. Tại màn hình Tổng quan, phần mềm bổ sung Hướng dẫn sử dụng theo từng vai trò
  2. Anh/chị lựa chọn vai trò của mình để theo dõi chi tiết luồng nghiệp vụ mà mình cần thực hiện trên phần mềm
  3. Nhấn vào từng vai trò để theo dõi hướng dẫn chi tiết

Chi tiết các bước hướng dẫn sử dụng các nghiệp vụ trên phân hệ Học sinh anh/chị theo dõi tại đây.

Cập nhật 27/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ