1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R94
  5. Thiết lập điều kiện xét tốt nghiệp và đánh giá theo thông tư 58

Thiết lập điều kiện xét tốt nghiệp và đánh giá theo thông tư 58

  • Từ phiên bản R94: phần mềm cải tiến giao diện màn hình thiết lập điều kiện xét tốt nghiệp và đánh giá theo thông tư 58

Chi tiết các bước thực hiện

  1. Vào Hệ thống\Đánh giá xếp loại
  2. Tại đây phần mềm đã mặc định mang theo điều kiện xét tốt nghiệp và đánh giá theo thông tư 58
  3. Anh/chị có thể thực hiện chỉnh sửa thông tin Xét thi lại, lên lớp, lưu ban theo đúng với thực tế tại đơn vị của mình

Chi tiết các bước hướng dẫn đánh giá xếp loại anh/chị theo dõi tại đây.

Cập nhật 27/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ