Thông tin gói dịch vụ

Giúp nhà trường có thể dễ dàng theo dõi hay thay đổi gói dịch vụ gửi thông báo cho phụ huynh trong trường.

  1. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, chọn Cài đặt\Tài khoản phụ huynh
  2. Chọn màn hình Thông tin gói dịch vụ, tại đây anh/chị có thể theo dõi được thông tin gói dịch vụ mà nhà trường đã đăng ký
  3. Trong trường hợp chưa có phát sinh về gói dịch vụ thì anh/chị có thể nhấn Đổi gói khác để lựa chọn lại gói
Cập nhật 30/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ