1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R93.01
  5. Giáo viên mong muốn có kho bài giảng, bài tập trực tuyến trên phần mềm để nhanh chóng giao bài cho học sinh

Giáo viên mong muốn có kho bài giảng, bài tập trực tuyến trên phần mềm để nhanh chóng giao bài cho học sinh

Phần mềm bổ sung kho bài giảng, bài tập trực tuyến giúp giáo viên nhanh chóng giao bài cho học sinh

Chi tiết các bước hướng dẫn anh/chị theo dõi tại đây.

Cập nhật 07/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ