1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R93.01
  5. Công cụ cho phép nhà trường nhanh chóng lập ra được thời khoá biểu để sử dụng (Tool lập TKB tự động)

Công cụ cho phép nhà trường nhanh chóng lập ra được thời khoá biểu để sử dụng (Tool lập TKB tự động)

Giúp nhà trường có thể nhanh chóng lập ra được thời khoá biểu để sử dụng (Tool lập TKB tự động)
Chi tiết các bước hướng dẫn anh/chị theo dõi tại đây.
Cập nhật 20/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ