1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R94
  5. Đáp ứng nghiệp vụ cấp đơn vị chủ quản trường học cho Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục

Đáp ứng nghiệp vụ cấp đơn vị chủ quản trường học cho Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục

Đáp ứng nghiệp vụ cấp dơn vị chủ quản trường học cho Phòng giáo dục, Sở giáo dục

  • Từ phiên bản R94: phần mềm cải tiến giao diện cho cấp Phòng, Sở giáo dục

Chi tiết các bước thực hiện:

  1. Ngay sau khi đăng nhập, phần mềm sẽ hiển thị màn hình hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ.
  2. Tại mà hình Tổng quan giúp nhà trường có thể theo dõi được các biểu đồ thống kê về lớp, trường, học sinh…
Cập nhật 23/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ