1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Khoản thu
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Trường hợp trường chỉ khởi tạo năm học mới mà không quan tâm tới dữ liệu năm học cũ thì cần làm thế nào?

Trường hợp trường chỉ khởi tạo năm học mới mà không quan tâm tới dữ liệu năm học cũ thì cần làm thế nào?

1. Câu hỏi

Trường đang sử dụng song song phân hệ Học sinh và phân hệ Khoản thu, khi thực hiện khởi tạo năm học mới trên phân hệ Khoản thu lựa chọn việc Chỉ khởi tạo năm học mới thì cần lưu ý gì?


2. Trả lời

  • Trường đang sử dụng song song phân hệ Học sinh và phân hệ Khoản thu, khi thực hiện khởi tạo năm học mới trên phân hệ Khoản thu lựa chọn việc Chỉ khởi tạo năm học mới thì anh/chị cần lưu ý 2 việc sau
  1. Nên thực hiện hoàn thành kết quả tổng kết (đối với cấp Tiểu học theo hướng dẫn tại đây, cấp THCS/THPT theo hướng dẫn tại đây) để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. 
    Lưu ý: Nếu đã khởi tạo năm học mới tại phân hệ Khoản thu thì trên phân hệ Học sinh nếu chưa thực hiện Khóa sổ năm học thì anh/chị vẫn có thể quay lại năm học cũ để chỉnh sửa số liệu
  2. Việc khởi tạo năm học mới không lấy lên dữ liệu của năm học cũ (Chỉ khởi tạo năm học mới) đồng nghĩa với việc anh/chị cần khai báo lại từ đầu danh sách học sinh nên mã SISAP của học sinh cũng thay đổi, anh/chị cần cấp lại mã SISAP cho phụ huynh (trong trường hợp trường có sử dụng ứng dụng SISAP) 
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ