1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Số liệu trên các báo cáo không khớp nhau thì phải làm thế nào?

Số liệu trên các báo cáo không khớp nhau thì phải làm thế nào?

Vấn đề:

  • Tại tháng 7, học sinh A học lớp 1A sau đó chuyển sang lớp 1B vào tháng 8. Thời điểm tháng 8, Kế toán in báo cáo trong tháng 7 thì không hiển thị học sinh A tại lớp 1A mà cập nhật sang lớp 1B.
  • Các báo cáo đang cập nhật thời điểm theo thực tế hiện tại của học sinh khi không có phát sinh đợt thu.

Nguyên nhân:

  • Hiện tại quy tắc trên EMIS Khoản thu lấy số liệu trên báo cáo theo đúng thời điểm phát sinh thực tế, dẫn đến chênh lệch số liệu.

Hướng dẫn xử lý:

  • Hệ thống đã ghi nhận và sẽ điều chỉnh quy tắc lấy số liệu để đảm đáp ứng nhu cầu đơn vị.
  • Trước mắt để xử lý nhanh, Kế toán vui lòng xuất báo cáo ra file excel và thực hiện chỉnh sửa trên file này theo đúng thực tế đơn vị.
Cập nhật 11/08/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ