1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Khoản thu
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Muốn tùy chỉnh đối với Biên lai, phiếu thu thì làm thế nào?

Muốn tùy chỉnh đối với Biên lai, phiếu thu thì làm thế nào?

1. Câu hỏi

Hiện nay, các mẫu Biên lai, Phiếu thu mà chương trình mang theo đang không đúng với một số thông tin tại đơn vị, kế toán làm thế nào để có thể thực hiện tùy chỉnh thông tin các mẫu này?


2. Trả lời

Để có thể thiết lập tùy chỉnh mẫu biên lai, phiếu thu anh/chị thực hiện như sau:

  • Tại phân hệ Khoản thu, vào menu Thiết lập\Danh sách mẫu trộn
  • Chương trình đã mặc định mang theo mẫu Biên lai thu tiền, Biên lai thu tiền (mẫu C45 – TT107), Biên lai thu dạng bảng, Thông báo thu tiền, Phiếu thu (mẫu C40BB – TT 107 Đáp ứng từ phiên bản R84). Anh/chị có thể bỏ tích chọn tại cột Sử dụng với những mẫu đơn vị không sử dụng.
  • Đối với những đơn vị có nhu cầu thiết lập mẫu biên lai/phiếu thu theo đúng thực tế đơn vị của mình thì có thể vẽ mẫu trên file dạng .doc 

  • Sau đó tải lên chương trình hoặc cũng có thể tải mẫu trộn trên chương trình về máy để thực hiện tùy chỉnh
  • Thực hiện in biên lai/phiếu thu cho học sinh theo đúng mẫu vừa tạo.
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ