1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Khoản thu
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Làm thế nào để thiết lập tùy chỉnh máy in để in khổ A5 trên khay A4

Làm thế nào để thiết lập tùy chỉnh máy in để in khổ A5 trên khay A4

1. Câu hỏi

Máy in của kế toán là khay A4, làm thế nào để có thể in giấy khổ A5 trên máy in đó?


2. Trả lời

Để có thể thiết lập tùy chỉnh máy in để in khổ A5 trên khay A4 anh/chị thực hiện như sau:

  • Vẫn thiết lập máy in theo khổ giấy A4 thông thường 
  • Mở khay đựng giấy trên máy in, để tờ giấy khổ A5 hướng ra ngoài máy in
  • Thực hiện in.
Lưu ý: Cách đặt giấy máy in có thể sẽ tùy vào loại máy in, anh/chị có thể in trước trên khổ A4 full để kiểm tra trước máy để biết cách đặt giấy rồi in sang khổ A5
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ