1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Hướng dẫn nhà trường tạo Mã học sinh theo quy tắc mới

Hướng dẫn nhà trường tạo Mã học sinh theo quy tắc mới

Mục đích: Giúp các đơn vị đang sử dụng EMIS Khoản thu chủ động tạo Mã học sinh theo quy tắc mới theo nhu cầu.

Mã học sinh theo quy tắc mới bao gồm 12 ký tự định dạng: HAN003800019. Trong đó:

 • HAN: 3 chữ in hoa đầu tiên viết tắt của tỉnh/TP mà trường trực thuộc (VD: HAN, HCM, DNG,..)
 • 0038: 4 số tiếp theo kí hiệu trường trong khu vực (do phần mềm tự sinh)
 • 00019: 5 số cuối kí hiệu học sinh trong trường (sinh lần lượt)

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Danh sách học sinh.
 2. Với những học sinh đang có mã học sinh theo quy tắc cũ (VD: m60gmjp7), nếu nhà trường muốn thay đổi theo quy tắc mớiAnh/chị tích chọn học sinh và nhấn Tạo mã học sinh mới.
 3. Chọn phạm vi muốn tạo mã học sinh mới: Học sinh đã chọn; theo Lớp học (chọn lớp tương ứng) hoặc Toàn trường. Nhấn Xác nhận để tạo mã mới cho học sinh.
 4. Ngay lập tức phần mềm tự động tạo mã học sinh theo quy tắc mới thay thế cho mã cũ.

Lưu ý sau khi tạo mã học sinh mới:

 1. Phụ huynh có thể sử dụng cả 2 loại mã để tra cứu và thanh toán tiền học trực tuyến cho con trên https://sisap.vn/pay/
 2. Phụ huynh có thể sử dụng cả 2 loại mã để tra cứu và thanh toán tiền học trực tuyến cho con trên các kênh thu hộ của Ngân hàng.
 3. Tại Danh sách học sinh, khi Thêm mới hồ sơ học sinh:
  • Nếu nhà trường chưa sinh mã cho học sinh theo quy tắc mới thì sẽ sinh mã học sinh theo quy tắc cũ 8 ký tự.
  • Nếu đã từng sinh mã mới cho học sinh thì sẽ tiếp tục sinh theo mã mới.
 4. Tại Tài khoản học sinh\Tài khoản Phụ huynh Học sinh, cập nhật theo mã học sinh mới.
 5. Việc chuyển đổi không ảnh hưởng đến dữ liệu đã phát sinh, phần mềm tự động cập nhật mã mới trên các báo cáo, thông báo, chứng từ thu tiền.
 6. Trường hợp phụ huynh sử dụng mã học sinh cũ để thanh toán tiền học, phần mềm sẽ tự động ghi nhận và đối chiếu với mã học sinh theo quy tắc mới khi thực hiện Đối soát sổ phụ ngân hàng.
Cập nhật 21/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ