1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Thanh toán tiền học cho con
  6. Phụ huynh làm thế nào khi thanh toán tiền học không thành công?

Phụ huynh làm thế nào khi thanh toán tiền học không thành công?

Trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thanh toán tiền học trực tuyến cho con, Phụ huynh vui lòng làm theo hướng dẫn sau để được hỗ trợ nhanh chóng:

Cách 1: Báo lỗi thanh toán

Phụ huynh gặp lỗi khi thanh toán tiền học cho con, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại đây để báo lỗi thanh toán.

Cách 2: Gửi thông tin xác nhận giao dịch về Nhà trường

  • Trường hợp giao dịch không thành công, Phụ huynh vui lòng gửi thông tin để Nhà trường kiểm tra và xác nhận thanh toán nhanh chóng.
  • Hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cách 3: Truy cập SISAP Support

  • Phụ huynh chủ động tra cứu thông tin để nhận hướng dẫn chi tiết các vấn đề thường gặp khi tiến hành thanh toán tiền học cho con.
  • Tra cứu tại đây.
Cập nhật 23/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ