1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Phòng học trực tuyến
  5. Giáo viên mong muốn sử dụng Zoom tài khoản Free để tạo Phòng học trực tuyến

Giáo viên mong muốn sử dụng Zoom tài khoản Free để tạo Phòng học trực tuyến

Cho phép giáo viên tạo phòng học trực tuyến từ link phòng học zoom miễn phí

Các bước thực hiện

  1. Thầy cô đăng nhập vào EMIS Ôn tập\Phòng học trực tuyến

2. Sau đó thầy cô chọn liên kết phòng học từ tài khoản Zoom, màn hình sẽ hiện lên lựa chọn tài khoản từ gói thường hoặc hoặc gói cao cấp.

  • Thầy cô chọn trải nghiệm miễn phí với gói gói tài khoản thường

3. Thầy cô chọn Gắn đường dẫn và gắn link tài khoản zoom cá nhân để sử dụng miễn phí

4. Thầy cô nhấn hoàn thành là có thể liên kết tài khoản thành công. Khi muốn sửa hoặc hủy liên kết, thầy cô chọn: Sửa liên kết, hủy liên kết.

Cập nhật 08/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ