1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Giáo viên
  4. Phòng học trực tuyến
  5. Giáo viên điểm danh và kiểm soát thời gian học sinh tham gia học trực tuyến

Giáo viên điểm danh và kiểm soát thời gian học sinh tham gia học trực tuyến

Giáo viên có thể điểm danh và kiểm soát được thời gian học sinh khi tham gia vào lớp học

Hướng dẫn chi tiết

  • Giáo viên vào Lớp học\Danh sách lớp đang quản lý để theo dõi học sinh tham gia vào lớp học đó.

  • Sau khi chọn lớp học, giáo viên chọn Học sinh để theo dõi tình hình học sinh tham gia lớp học:
  • HS cần xác nhận: Là học sinh chờ giáo viên xác nhận vào lớp
  • HS chưa tham gia: Số lượng học sinh chưa tham gia vào lớp học
  • HS đã tham gia: Số lượng học sinh đã tham gia vào lớp học

 

Cập nhật 15/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ