1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Kiểm tra trực tuyến
 5. Giáo viên tổ chức kiểm tra cho lớp mình giảng dạy

Giáo viên tổ chức kiểm tra cho lớp mình giảng dạy

 1. Tại màn hình Kiểm tra, thầy cô xem được Danh sách các bài kiểm tra gồm:
  Bài của tôi (bài đã được soạn trước đó),
  Phân công soạn, Phân công chấm (do Hội đồng phân công).
 2. Hoặc có thể tự tạo bài kiểm tra bằng cách nhấn vào Tạo bài kiểm tra.
  Tại đây, thầy cô khai báo các thông tin về bài kiểm tra gồm có: Môn học, Khối, Khung thời gian làm bài kiểm tra,Thời gian làm bài….
 3. Có thể Giao cho toàn bộ học sinh trong lớp hoặc giao theo danh sách học sinh tham gia kiểm tra
  Nhấn Chọn học sinh tham gia hoặc bỏ chọn Học sinh không tham gia. Trong trường hợp có nhiều học sinh, thầy cô nhấn vào đây để tìm kiểm nhanh học sinh.
 4. Nhấn Lưu để hoàn tất.
 5. Để giám sát quá trình làm bài của học sinh, thầy cô nhấn vào xem Chi tiết bài kiểm tra tương ứng.
  Khi học sinh làm bài cùng thời điểm, thầy cô có thể Mở đề/Đóng đề trước thời gian quy đinh.
Cập nhật 17/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ