1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Kiểm tra trực tuyến
 5. Hội đồng kiểm tra tạo kỳ kiểm tra

Hội đồng kiểm tra tạo kỳ kiểm tra

Giúp hội đồng kiểm tra tạo kỳ kiểm tra chung cho toàn trường.

 1. Vào Kiểm tra, chọn Kỳ Đánh giá, nhấn Tạo kỳ đánh giá
 2. Khai báo thông tin về Kỳ đánh giá như: Tháng, Khối, Môn, Thời gian diễn ra, nhấn Lưu

 3. Tiếp tục khai báo các thông tin chi tiết kỳ kiểm tra

  • Phân công giáo viên soạn đề : Hội đồng phân công giáo viên soạn đề cho từng môn bằng cách lựa chọn các giá trị theo gợi ý của chương trình.
  • Xác định thời gian làm bài cho từng môn: lựa chọn các giá trị được gợi ý sẵn (45 phút, 60 phút, 90 phút…) hoặc tự nhập thời gian, nhấn Enter.
  • Khung thời gian làm bài kiểm tra: lựa chọn hình thức khi học sinh làm bài kiểm tra:
   Học sinh làm bài trong khoảng thời gian: Học sinh vào làm bài kiểm tra với những khung giờ khác nhau
   Học sinh làm bài cùng thời điểm: Tất cả học sinh vào làm bài kiểm tra cùng lúc
  • Tùy thuộc vào hình thức học sinh làm bài kiểm tra, giáo viên thiết lập thời gian mở đề và đóng đề nằm trong khoảng thời gian của kỳ kiểm tra, đánh giá.
  • Phân công giáo viên chấm bài: Hội đồng có thể phân công một giáo viên chấm bài cho một hoặc nhiều lớp cùng lúc bằng cách:
   Nhấn Chi tiết, chọn Phân công chấm bài
  • Tích chọn các lớp học cần chấm tại phần danh sách lớp, tích chọn giáo viên được phân công chấm lớp học đó tại phần chọn giáo viên. Nhấn Lưu
 1. Hội đồng tạo đề kiểm tra chung cho khối và riêng từng lớp trong kỳ thi chung cả trường
 • Giáo viên có thể  theo dõi tổng quan kỳ đánh giá.

 • Để xem chi tiết kỳ đánh giá, anh chị vào Danh sách kỳ đánh giá\chọn Kỳ đánh giá\Chi tiết để xem chi tiết kỳ đánh giá vừa chọn.

 

 

Cập nhật 01/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ