1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Phòng học trực tuyến
 5. Thêm phòng học trực tuyến dành cho giáo viên

Thêm phòng học trực tuyến dành cho giáo viên

I. Hướng dẫn giáo viên liên kết với phòng học MS Team

1. Kết nối bằng tài khoản dành cho tổ chức (được nhà trường cung cấp)

1. Kết nối bằng tài khoản dành cho tổ chức (được nhà trường cung cấp)

 • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng và chọn Phòng học trực tuyến.

 • Lưu ý: Nếu trước đó giáo viên đã có liên kết với phòng học trực tuyến khác thì chọn Thiết lập phòng học để thêm liên kết khác.
 • Bước 2: Thầy cô chọn biểu tượng MS Teams để thệm tài khoản MS Teams

 • Bước 3: Chọn loại tài khoản là Tài khoản giáo dục.

 • Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản MS Teams được nhà trường cấp

 Lưu ý: 

  • Tài khoản MS Teams bắt buộc phải là tài khoản trường học do trường cấp 
  • Nếu giáo viên gặp trường hợp phải nhập mã xác thực như thế này, vui lòng liên hệ quản trị viên để tắt thiết lập. 

 • Bước 5: Sau khi đăng nhập, trên phần mềm sẽ hiển thị thông báo Liên kết thành công,  nhấn Hoàn thành.
  Từ đây giáo viên có thể tiếp tục thêm phòng học Google Meet/Zoom (nếu cần) hoặc chọn Quản lý lịch để bắt đầu tạo lịch học.

 • Bước 6: Nếu giáo viên có nhu cầu gỡ liên kết với tài khoản MS Teams, vào giao diện Quản lý lịch và chọn Thiết lập Phòng học /Hủy liên kết.

2. Kết nối bằng tài khoản cá nhân

2. Kết nối bằng tài khoản cá nhân

Nếu nhà trường chưa cấp tài khoản, giáo viên có thể tự đăng ký tài khoản MS Teams miễn phí và tự lập phòng học cá nhân để phục vụ nhu cầu giảng dạy 

 • Bước 1: Giáo viên đăng ký và tải Microsoft Teams về máy
  Giáo viên đăng ký tài khoản Microsoft tại  https://account.microsoft.com/. Sau đó, giáo viên tải Microsoft Teams về máy tính hoặc điện thoại: IOS/ Androids
  Để tiện cho việc dạy học, giáo viên nên sử dụng MS Teams trên máy tính.
 • Bước 2: Tạo lớp học:
  Vào Teams => Join or create a Teams (Tham gia hoặc tạo nhóm) ở góc trên bên phải của màn hình, sau đó nhấn nút Create Teams (Tạo nhóm).
  Chọn Class (Lớp học) sau đó nhập tên lớp và mô tả vắn tắt thông tin của lớp và nhấn Next (Tiếp theo)
 • Bước 3: Lấy link tham gia nhóm:
  Chọn “Mời mọi người” dưới góc trái và sao chép liên kết
 • Bước 4: Liên kết với phòng học trực tuyến:
  Nhấp vào biểu tượng và chọn Phòng học trực tuyến

Chọn biểu tượng MS Teams để kết nối phòng học trực tuyến


Chọn loại tài khoản là Tài khoản cá nhân.

 • Bước 5: Dán link lớp học đã copy ở trên và ấn Hoàn thành để liên kết phòng học
 • Bước 6: Sau khi đăng nhập, trên phần mềm sẽ hiển thị thông báo Liên kết thành công.
  Giáo viên có thể tiếp tục thêm phòng học Google Meet/Zoom (nếu cần) hoặc chọnQuản lý lịch để bắt đầu tạo lịch học.
 • Bước 7: Nếu giáo viên có nhu cầu gỡ liên kết với tài khoản MS Teams, vào giao diện Quản lý lịch và chọn Thiết lập Phòng học/Hủy liên kết 

II. Hướng dẫn giáo viên liên kết với phòng học GG Meet

Kết nối với phòng học trực tuyến trên EMIS
 • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng và chọn Phòng học trực tuyến

Lưu ý: Nếu trước đó giáo viên đã có liên kết với phòng học trực tuyến khác (MSTeams/Zoom) thì chọn Thiết lập phòng học để thêm liên kết khác

 • Bước 2: Lựa chọn tài khoản Google Meet

 • Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản.
  Sau khi đăng nhập, lựa chọn xác nhận cấp quyền cho MISA.vn
 • Bước 4: Sau khi liên kết thành công, phần mềm sẽ thông báo liên kết thành công như sau.

 • Ấn Hoàn thành.
  Từ đây giáo viên có thể tiếp tục thêm phòng học MS Team/Zoom(nếu cần)  hoặc chọn Quản lý lịch để bắt đầu tạo lịch học.
 • Bước 5: Nếu giáo viên có nhu cầu gỡ liên kết hoặc đổi liên kết khác với tài khoản Google Meet, vào giao diện Quản lý lịch và chọn Thiết lập Phòng học/ Sửa liên kết/Hủy liên kết

III. Hướng dẫn giáo viên liên kết với phòng học Zoom

Kết nối với phòng học trực tuyến trên EMIS
 • Bước 1: Nhấp vào biểu tượng và chọn Phòng học trực tuyến.

Lưu ý: Nếu trước đó giáo viên đã có liên kết với phòng học trực tuyến khác. (MSTeams/Zoom) thì chọn Thiết lập phòng học để thêm liên kết khác.

 • Bước 2: Chọn tài khoản thường để liên kết tài khoản.

 • Bước 3: Giáo viên đăng nhập vào tài khoản Zoom của mình để liên kết tài khoản Zoom với EMIS.
 • Bước 4: Sau khi liên kết thành công, thầy cô nhấn Bắt đầu để đi tới phần Quản lý lịch.

 • Ấn Hoàn thành.
  Từ đây giáo viên có thể tiếp tục thêm phòng học Google Meet/MS Team (nếu cần)  hoặc chọn Quản lý lịch để bắt đầu tạo lịch học.
 • Bước 5: Nếu giáo viên có nhu cầu gỡ liên kết hoặc đổi liên kết khác với tài khoản Zoom, vào giao diện Quản lý lịch và chọn Thiết lập Phòng học/Sửa liên kết/Hủy liên kết.

IV. Hướng dẫn Giáo viên tạo lịch học trực tuyến trên EMIS

Tạo lịch học trực tuyến trên EMIS
 • Bước 1: Tại trang chủ, chọn biểu tượng và chọn Phòng học trực tuyến.

 • Bước 2: Chọn Đặt lịch để bắt đầu tạo một lớp mới.
 • Bước 3: Nhập thông tin của lịch học như sau:
  • Môn học: Chọn môn học của lịch học đó.
  • Lớp học: Chọn các lớp sẽ tham gia lịch học này.
  • Tên buổi học: Phần mềm sẽ tự động gợi ý tên lịch dựa theo môn và lớp giáo viên đã chọn. Giáo viên có thể đặt lại tên khác.
  • Thời gian học: Chọn ngày học và giờ bắt đầu, kết thúc của lịch học.
  • Phòng học: Chọn phòng học Zoom, Google Meet hoặc MS Team.
  • Lặp lại định kỳ: Nếu lịch học cố định hàng tuần, giáo viên có thể chọn lựa chọn này và chọn các ngày sẽ học trong tuần.
   Ngày kết thúc là ngày lặp lại cuối cùng của lịch học .
  • Mô tả: Giáo viên có thể ghi chú thêm các lưu ý khi tham gia lớp học.

  • Lưu ý:
   Các thông tin * là các thông tin giáo viên bắt buộc điền không được để trống.
 • Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin lớp, chọn Lưu để lưu lại lịch học.
 • Bước 5: Để Xóa hoặc chỉnh sửa lịch, tại giao diện quản lý lịch, giáo viên chọn lịch cần chỉnh sửa để mở xem chi tiết.

Để xóa lịch, ấn vào biểu tượng Xóa (thùng rác).

Để chỉnh sửa lịch, ấn vào biểu tượng Chỉnh sửa (bút)

Nếu lịch học lặp lại hàng tuần, giáo viên có thể chọn sửa/xóa lịch học tuần này bằng cách chọn Sửa/Xóa một ngày

Hoặc giáo viên có thể chọn sửa/xóa tất cả các lịch học bằng cách chọn Sửa/Xóa tất cả các ngày học. 

V. Hướng dẫn Giáo viên xem lịch học trên EMIS

Cách 1: Xem các lịch dạy trong tuần

Cách 1: Xem các lịch dạy trong tuần

 • Bước 1: Giáo viên vào Phòng học trực tuyến\Danh sách lịch.
  Giáo viên sẽ xem được tất cả lịch dạy của minh trong tuần đó, lịch học sẽ được sắp xếp theo thứ tự giờ gian từ gần nhất/ xa nhất.
 • Bước 2: Giáo viên ấn Xem chi tiết để xem lại thông tin lịch học (Dạy môn nào, dạy lớp nào ..vv..).
 • Bước 3: Giáo viên chọn Vào lớp để bắt đầu dạy. Phần mềm sẽ điều hướng giáo viên đến link phòng học, tùy theo thiết lập phòng học của lịch học.
  VD: Nếu lịch học chọn phòng học Zoom thì phần mềm sẽ điều hướng sang link zoom.
  Lưu ý: Giáo viên nên vào phòng học trước học sinh khoảng 15 phút để mở phòng và duyệt học sinh vào phòng.
Cách 2: Xem lịch dạy dưới dạng thời khóa biểu

Cách 2: Xem lịch dạy dưới dạng thời khóa biểu

Bước 1: Giáo viên vào Phòng học trực tuyến/Quản lý lịch.

Giáo viên sẽ xem được tất cả lịch dạy của mình trong từng tuần theo các khung giờ.

Bước 2: Để chọn xem các tuần khác, giáo viên ấn vào bộ lọc thời gian tại góc trên bên trái.

Bước 3: Giáo viên ấn vào một lịch đã tạo để xem chi tiếtchỉnh sửa/xóa lịch nếu cần.

Bước 3: Giáo viên chọn Vào lớp để bắt đầu dạy. Phần mềm sẽ điều hướng giáo viên đến link phòng học, tùy theo thiết lập phòng học của lịch học (tương tự cách 1).

Cập nhật 26/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ