1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Hội đồng tuyển sinh mong muốn thông báo tuyển sinh đúng quy định, dễ hiểu thì làm thế nào?

Hội đồng tuyển sinh mong muốn thông báo tuyển sinh đúng quy định, dễ hiểu thì làm thế nào?

Mục đích:

 • HĐTS tiết kiệm thời gian khi thiết lập lập nhóm tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển do có thể tự thiết lập Diện ưu tiên theo nhu cầu tuyển sinh của đơn vị và mặc định cho phép phụ huynh nộp lại hồ sơ trong thời gian chưa xét tuyển.
 • HĐTS dễ dàng theo dõi các bài đăng tuyển sinh đang ở trạng thái đã được đăng hay chưa được đăng.

Hướng dẫn thực hiện

I. Lập kế hoạch tuyển sinh

 1. Vào Tuyển sinh\Lập kế hoạch.
 2. Tại phần Thông tin tuyển sinh, nhấn Khai báo và thực hiện khai báo các thông tin chung.
 3. Tại màn hình Lập kế hoạch tuyển sinh, phần mềm đã tự động tích chọn Cho phép phụ huynh nộp lại hồ sơ chưa xét duyệt (Hồ sơ ở trạng thái Chờ tiếp nhận). Trường hợp HĐTS không cho Phụ huynh nộp lại hồ sơ, anh/chị bỏ tích chọn này.
 4. Tại màn hình Tiêu chí xét tuyển, Phần mềm đã tự động mặc định Nhóm tuyển sinh theo đúng cấp học tại trường, nhấn tên nhóm để có thể chỉnh sửa thiết lập các nhóm tiêu chí tuyển sinh như: Độ tuổi tuyển sinh, Khu vực tuyển sinh, Diện ưu tiên.
 5. Diện ưu tiên được phần mềm mặc định bỏ trống. Anh/chị nhấn Chọn diện ưu tiên để thêm diện ưu tiên theo nhu cầu tuyển sinh của đơn vị.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. Đăng tin tuyển sinh

 1. Vào Tuyển sinh\Đăng tin tuyển sinh.
 2. Tại đây phần mềm đã tự động lấy lên thông tin tuyển sinh mà anh/chị đã thiết lập tại màn hình Lập kế hoạch tuyển sinh.
 3. Để có thể thay đổi thông tin tuyển sinh, nhấn Thông tin chung và thực hiện thay đổi thông tin cần thiết hoặc nhấn Đổi tệp để tải tệp mới lên phần mềm.
 4. Nhấn Đăng tin để đăng thông báo tuyển sinh. Các thông báo tuyển sinh được hiển thị trạng thái đã đăng tin hoặc chưa đăng tin như dưới đây.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ